Para Adultos

O bar do fondo do mar/ El bar del fondo del mar

Non sei se me creredes.
Camiñaba unha noite pola beira do mar de Brigantes, onde as casas aseméllanse a navíos afundidos, inmersos na néboa e nos vapores mariños, e onde o vento dá ás pólas das adelfas lentos movementos de algas.
De súpeto, do silencio escuro saíu un vello elegante, vestido de negro, cunha gardenia no ollal, e ao pasar preto de min inclinouse lixeiramente. Púxenme a seguilo intrigada. Eu andaba a bo paso, pero custábame estar cerca porque semellaba  voar a un palmo da terra, e os seus pés non facían ruído ningún sobre a madeira húmida do peirao.
O vello  detívose un intre, trazando no aire xestos cos que parecía calcular a posición das estrelas. Logo asentiu coa cabeza e empezou a descender unha escada que do peirao baixaba cara ás augas escuras.
Sen pensalo, seguinlle e así cheguei ao faladoiro do bar do fondo do mar, de alí chegan as historias que vou contar.
Hai para elixir.
1-O primeiro home con chapeu;2-O segundo home con chapeu;3-O terceiro home con chapeu;4-O dono do bar; 5-A loura; 6-O vendedor de alfombras, 7-O mariñeiro;8-O home invisible;9-O home da cicatriz;10-O mozo do tupé;11-A moza do guecho;12-A señora con chapeu;13-O anano;14-O cociñeiro;15 O home de lentes negras;16- A nena;17-O vello da gardenia;18-O neno serio;19-O home da capa;20-A anciá;21-A serea;22-O can negro;23-A pulga do can negro

 

 

 

No sé si me creeréis.
Caminaba una noche por la orilla del mar de Brigantes, donde las casas se asemejan a navíos hundidos, inmersos en la niebla y en los vapores marinos, y donde el viento da a las ramas de las adelfas lentos movimientos de algas.
De improviso, del silencio oscuro salió un elegante viejo, vestido de negro, con una gardenia en el ojal, y al pasar cerca de mí se inclinó ligeramente. Me puse a seguirlo intrigado. Yo andaba a buen paso, pero me costaba estar cerca porque parecía que se movía volando a un palmo de la tierra, y sus pies no hacían ruido sobre la madera húmeda del muelle.
El viejo de detuvo un momento, trazando en el aire gestos con los que parecía calcular la posición de las estrellas. Luego asintió con la cabeza y empezó a descender una escalerilla que del muelle bajaba hacia las aguas oscuras.
Sin pensarlo, le seguí y así llegué a la tertulia del bar del fondo del mar, de allí llegan las historias que voy a contar.
Hay para elegir.
1-El primer hombre con sombrero;2-El segundo hombre con sombrero;3-El tercer hombre con sombrero;4-El dueño del bar; 5-La rubia; 6-El vendedor de alfombras, 7-El marinero;8-El hombre invisible;9-El hombre de la cicatriz;10-El joven del tupé;11-La chica del mechón;12-La señora con sombrero;13-El enano;14-El cocinero;15 El hombre de gafas negras;16- La niña;17-El viejo de la gardenia;18-El niño serio;19-El hombre de la capa;20-La anciana;21-La sirena;22-El perro negro;23-La pulga del perro negro